Поставити розділові знаки

Місцевий референдум це форма прийняття територіальною громадою рішень з питань що належать до компетенції місцевого самоврядування шляхом прямого голосування інтелектуальний потенціал України надійне джерело кадрового забезпечення державної служби

Актуален до 21.01.18

1