Профиль

ksu1791

ksu1791

Украина, Киев

Рейтинг в разделе:

Конституційне право

1.Особливості конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України.
2.Юридична сила рішень. прийнятих на всеукраїнських референдумах.
3.Основні функції Конституційного Суду України.
4.Сесії Верховної Ради України, порядок їх скликання та проведення.
5.Сутність та основні завдання конституційної реформи в Україні.
6.Природне право як джерело конституційного права України.
7.Основні функції і повноваження Верховної Ради України.
8.Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініуіативою.
9.Конституціоналізм як загальна теорія Конституції, її основні положення.
10.Основні характеристики Верховної Ради як Парламенту України.
11.Конституційний склад Кабінету Міністрів України. 
12.Загальні засади конституційного ладу України як інститут конституційного права.
13.Поняття і конституційні принципи виборчого права. 
14.Основні функції Президента України.
15.Поняття. сутність та юридичні властивості Конституції країни.
16.Види виборчих систем, практика їх застосування в Україні.
17.Форми роботи Кабінету Міністрів України.
18.Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.
19.Референдум в Україні: види, порядок призначення, організація та проведення.
20.Система судів загальної юрисдикції, їх функції і повноваження.
21.Основні принципи правового статусу людини і громадянина. їх конституційне закріплення.
22.Поняття і система адміністративно-територіального устрою України.
23.Правові акти, що регулюють конституційно-правовий статус судів загальної юрисдикції
24.Сучасна концепція прав і свобод людини, її втілення в Конституції України.
25.Структура Конституції України, її загальна характеристика.
26.Організація роботи Конституційного Суду України.
27.Громадянство як інститут конституційного права.
28.Порядок внесення змін до Конституції України.
29.Особливості конституційного статусу Голови Верховної Ради України.
30.Основні принципи громадянства України.
31.Гарантії конституційного ладу України.
32.Рахункова Палата: правовий статус та повноваження.
33.Територіальний устрій як інститут конституційного права.
34.Основні принципи конституційного ладу.
35.Правові акти. що регулюють конституційно-правовий статус місцевого самоврядування.
36.Форми безпосереднього народовладдя як інститут конституційного права.
37.Державний суверенітет.Основні ознаки Україн як суверенної держави.
38.Основні функції Комітетів Верховної Ради України.
39.Законодавча влада як інститут конституційного права.
40.Основні принципи громадянства України.
41.Право законодавчої ініціативи.
42.Глава держави як інститут конституційного права, його місце і роль в системі народовладдя.
43.Основні ознаки та перспективи розвитку України як правової держави.
44.Конституційні принципи правосуддя.
45.Виконавча влада як інститут конституційного права.
46.Перспективи рохвитку України як республіки з парламентсько-президентськоюформою правління.
47.Особливості політико-правової природи мандату депутата місцевої ради.
48.Судова влада як інститут конституційного права, її основні функції.
49.Характеристика України як унітарної децентралізованої держави.
50.Ради-органи місцевого сомоврядування, особливості їх конституційного статусу.
51.Поняття та основні принципи правосуддя.
52.Особливості правового статусу іноземців в Україні.
53.виконавчий комітет, порядок його утворення та діяльності.
54.Законодавчий процес, його основні стадії.
55.Система органів виконавчої влади України. її елементна характеристика.
56.Вища рада юстиції, її основні функції і повноваження.
57.Особливості конституційно-правового статусу Прокуратури України.
58.Поняття та основні принципи місцевого самоврядування.
59.Конституційний принцип поділу влади і його втілення в державно-правовій практиці України.
60.Конституційний Суд-єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.
61.Система конституційних прав і свобод людини і громадянина, її загальна і елементна характеристика.
62.Конституційні принципи пубудови судів загальної юрисдикції.
63.Місцеве самоврядування як інститут конституційного права.
64.Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.
65.Форми роботи рад та їх виконавчих комітетів.
66.Особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.
67.Конституційні обов'язки людини і громадянина.
68.Конституційнв функції сільського, селищного, міського голови.