Профиль

Маріанна Кова

Маріанна Кова

Украина, Тернополь

Рейтинг в разделе:

Потрібно дуже терміново підготувати комплексне практичне

Виконайте
стилістичний аналіз поданого тексту за схемою.Схема
повного лексико-стилістичного аналізу тексту1. Виразне читання тексту.2. Стиль та підстиль.3. Лінгвістичний коментар
(словникове пояснення незрозумілих, маловживаних, застарілих, спеціальних слів
і висловів, граматичних явищ та ін.).4. Характеристика лексики з
погляду сфер уживання (загальновживана, спеціальна), активності / пасивності.
Визначення ролі цих лексичних засобів у тексті.5. Стилістично нейтральна і
стилістично забарвлена лексика. Її роль у тексті.6. Стилістичні функції та прийоми
введення у текст синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.7. Особливості функціонування
багатозначних слів.8. Роль запозичених слів.9. Значення лексичних засобів для
вираження теми та ідеї твору.Після похмурої темної
ночі, в котру не переставав хлюскати лапастий дощ, розливаючи великі
річки-озера по землі, починало світати. Крайнебо жевріло рожевим огнем; горіло
і миготіло ясним полум’ям. Серед того зарева стовпом стояла кривава попруга і
переписувала його надвоє.Повітря ні ворухнеться:
стоїть і мліє; усюди тихо, німо, – здається, немовсвіт, затаївши в собі
дух, дожида чогось… Але ось пройшла хвилина … друга… З-за землі, на кривавій
попрузі неба скочила невеличка іскорка; довга променяста стяга протяглася від
неї над землею; далі викотивсь серп огненного кільця – і пучок світу поливсь,
розливаючись по горах, лісах, по високих будівлях. Далі все більше та все
більше випливав з-за землі широкий серп, мов хто невідомий підсував з того боку
гаряче іскристе коло. Ось і все воно випливало – чисте та ясне, граючи своїм
світом, застрибали його променясті голки по землі; заграли ясні іскорки по
росі; розстилались лягали різні кольори по воді. Світ зрадів, празникуючи своє
величне свято. Синє, глибоке небо розгортало своє безкрає поле, немов казало:
котись по мені куди хоч і як хоч, – я буду розстилатись, розрівнюватись перед
тобою, щоб не було тобі ні впину, ні перегороди! І справді, на йому не було ні
плямочки, ні смужечки – чисте, високе, глибоке! На другому кінці стояв тільки
місяць, – блідий, похмурий; мов старий лисий злодюга, він тупцювавсь на одному
місці, боязко блимаючи своїми темними плямами на сонячне ясне обличчя, і дедалі
все бліднів та зникав, мов розтавав від гарячого лизання довгих променястих
язиків…                                                                                                                          
П. Мирний