Профиль

ilona0003

ilona0003

Украина, Киев

Рейтинг в разделе:

Рассчитать количество вещества

Рассчитать количество вещества, составляющие  5 г. аммоний хлорида 10 л. аммиака

Обрахувати кількість
речовини , що становлять 5 г. амоній хлориду ; 10л. амоніаку