Профиль

Van Taeko

Van Taeko

Украина, Одесса

Рейтинг в разделе:

запишіть правильно слова, знімаючи риску

 кінець/кінцем, уві/сні военно/морський сама/самотою , суспiльно/корисний, всесвiтньо/iсторичний, вiч/на/вiч,десь/iнде, вiйськово/полонений, з/дiда/прадiда