Профиль

IDontKnowMath

IDontKnowMath

Украина, Киев

Рейтинг в разделе:

Допоможіть з рішенням, кому не ліньки. Дякую!

Серединний перпендикуляр сторони ВС трикутника АВС перетинає його сторону АВ
у точці D. Знайдіть довжину відрізка АD, якщо СD=12 см, АВ=38 см.
***********
3
У прямокутному трикутнику АВС (кут С - прямий), кут А=8°. О - центр
вписаного кола. Знайдiть кут АОС.
***********
4
Периметр чотирикутника дорівнює 59 см. Знайдіть найбільшу і найменшу сторони,
якщо друга сторона становить 2/4 першої, третя 70% другої, а четверта -
110% першої.
***********
5
У трикутнику АВС АВ=ВС. М - середина висоти ВК. М - центр дуги описаної радіусом
МК між сторонами ВА і ВС. Знайдіть градусні міру цієї дуги, якщо кут ВАС=74°.
***********
6
Коло розділено точками А, В, С і D так, що дуги АВ:ВС:СD:DА=2:5:9:29.
Хорди АС і ВD перетинаються у точці М. Знайдіть кут АМВ.
***********
7
Знайдіть найбільшу і найменшу сторони чотирикутника, якщо одна з них на 1 см
більша за другу, на 8 см менша від третьої, у два рази менша від четвертої, а
периметр дорівнює 167 см.
***********
8
У трикутнику АВС кут А=82°, бісектриси зовнішных кутів при вершинах В і С
перетинаються в точці О. Знайдіть кут ВОС.
***********
9
У паралелограмi АВСD відомо, що АB=19 см, АС=30 см, ВD=24, О - точка
перетину його діагоналей. Знайдіть периметр трикутника СОD.
***********
10
Коло розділено точками А, В, С і D так, що дуги АВ:ВС:СD:DА=8:12:13:27.
Хорди АС і ВD перетинаються у точці М. Знайдіть кут АМВ.
***********
11
Бісектриса гострого кута паралелограма ділить його сторону у відношенні 8:18,
рахуючи від вершини тупого кута. Знайдіть більшу сторону паралелограма, якщо
його периметр дорівнює 408 см.
***********
12
Кут між висотою ВН паралелограма АВСD і бісектрисою ВМ кута АВС дорівнює 9°.
Знайдіть більший кут паралелограма.
***********
13
Один з кутів, утворених при перетині бісектриси кута паралелограма з його стороною
дорівнює 13°. Знайдіть кути паралелограма.
***********
14
Кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута дорівнює 30°.
Знайдіть периметр паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 12 см і 43 см.
***********
15
У паралелограмі АВСD відомо, що АD=53 см, АВ=9 см, бісектриси кутів В і С
перетинають сторону АD у точках Е і F відповідно. Знайдіть відрізок ЕF.
***********
16
Бісектриса кута В паралелограма АВСD перетинає сторону СD у точці К так, що
відрізок СК у 5 разів більше за відрізок КD. Знайдіть сторони паралелограма, якщо
його периметр дорівнює 176 см.
***********
17
Через кожну вершину трикутника ABC проведено пряму, паралельну протилежній стороні.
Сума периметрів усіх утворених паралелограмів дорівнює 60 см. Знайдіть периметр
трикутника АВС.
***********
18
Діагоналі прямокутника АВСD перетинаються у точці О, кут АВD=8°.
Знайдіть кут СОD.
***********
19
Діагоналі прямокутника АВСD перетинаються у точці О, кут АDВ=30°.
ВD=166 см. Знайдіть периметр трикутника АОВ.
***********
20
Кут між діагоналями прямокутника дорівнює 60°, а менша сторона прямокутника
дорівнює 37 см. Знайдіть діагональ прямокутника.
***********
21
Висоти паралелограма, проведені з вершини гострого кута утворюють кут 150°,
сторони паралелограма дорівнюють 64 см і 108 cм. Знайдіть висоти паралелограма
***********
22
Точка М -середина сторони ВС прямокутника АВСD, МА перпендикулярно до МD, периметр
прямокутника дорівнює 48 см. Знайдіть більшу сторону.
***********
23
У трикутнику АВС відомо, що кут С прямий, АС=ВС=47 см, прямокутник СМКN
побудовано так, що точка М належить катету АС, точка N - катету ВС, а точка К
гіпотенузі АВ. Знайдіть периметр прямокутника СМКN.
***********
24
Гіпотенуза рівнобедренного прямокутного трикутника дорівнює 243 см. Прямокутник
АВСD побудовано так, що дві його вершини А і D належать гіпотенузі, а дві інші -
катетам даного трикутника. Знайдіть сторони прямокутника, якщо АВ:ВС=6:15.
***********
25
У прямокутнику АВСD відомо, що (кут ВСА):(кут DСА)=1:5, АС=236 см. Знайдіть
відстань від точки С до діагоналі ВD.
***********
26
У трикутнику АВС відомо, що кут С=9°, відрізки АК і ВМ - його висоти.
Знайдіть кут між прямими АК і ВМ.
***********
27
Висота ромба, проведена з вершини його тупого кута, ділить сторону ромба навпіл.
Менша діагональ ромба дорівнює 6 см. Знайдіть периметр ромба.
***********
28
На продовженні сторони АС трикутника АВС за точку А позначили точку D таку, що
АD=АВ, а на продовденні цієї сторони за точку С - точку Е таку, що ЕС=ВС. Знайдіть
більший та менший кути трикутника АВС, якщо кут ВDА=12°, кут ВЕС=41°.
***********
29
У прямокутнику АВСD відомо, що АD=66 см, кут ВDА=30°. На сторонах ВС і АD
позначено точки М і К так, що утворився ромб АМСК. Знайдіть сторону цього ромба.
***********
30
На стороні ВС квадрата АВСD позначили точку К так, що кут АКВ=70°.
Знайдіть кут САК.
***********
31
У трикутнику АВС відомо, що кут С=90°, АС=ВС=20 см. Дві сторони квадрата
СDЕF лежать на катетах трикутника АВС, а вершина Е належить гіпотенузі
АВ. Знайдіть периметр квадрата СDЕF.
***********
32
Точки М і К - середини сторін АВ і АС трикутника АВС відповідно. Знайдіть
периметр трикутника АОВ, якщо периметр трикутника МАК дорівнює 63 см.
***********
33
Сторони трикутника дорівнюють 70 см, 100 см і 122 см. Знайдіть найбільшу
і найменшу середню лінії цього трикутника.
***********
34
Периметр рівнобічної трапеції дорівнює 142 см, основи - 36 см, і 74 см.
Знайдіть бічну сторону трапеції.
***********
35
Периметр трапеції дорівнює 117 см, бічні сторони - 32 см, і 44 см. Знайдіть
більшу основу трапеції, якщо одна з них на 15 см більша за другу.
***********
36
Висота рівнобічної трапеції, проведена з кінця меншої основи, ділить більшу основу
на відрізки завдовжки 46 см і 89 см. Знайдіть меншу основу трапеції.
***********
37
Основи прямокутної трапеції дорівнюють 19 см і 55 см, а один із кутів - 60°.
Знайдіть більшу бічну сторону трапеції.
***********
38
У трапеції ABCD відомо, що AB=CD, кут ВАС=4°, кут САD=30°.
Знайдіть кути АСВ і АСD.
***********
39
У трапеції АВСD відомо, що ВС паралельно AD, АВ перпендикулярно АD, ВС=СD,
кут АBD=67°. Знайдіть кути трапеції.
***********
40
Висота рівнобічної трапеції дорівнює 30 см, а бічну сторону видно з точки перетину
діагоналей під кутом 60°. Знайдіть діагональ трапеції.
***********
41
Через вершину С трапеції ABCD проведено пряму паралельну бічній стороні АВ і
перетинає більшу основу АD у точці Е. Знайдіть кути ВАD і ВСD, якщо кут D=24°,
кут DСЕ=40°.
***********
42
Середня лінія прямокутної трапеції дорівнює 25 см, а висота проведена з вершини
тупого кута, ділить більшу основу на відрізки, один з яких у 2 рази більший за другий,
рахуючи від вершини прямого кута. Знайдіть більшу основу трапеції.
***********
43
Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 17°. На бічній стороні
трикутника як на діаметрі побудовано півколо, яке інші сторони трикутника
ділять на три дуги. Знайдіть градусні міри найбільшої і найменшої з них.
***********
44
Точки А, В і С ділять коло на три дуги так, що (дуга АВ):(дуга ВС):(дуга АС)=6:19:35.
Знайдіть середній з кутів трикутника АВС.
***********
45
У прямокутнику АВСD відомо, що АВ=47 см, кут САD=30°. Знайдіть радіус
кола, описаного навколо даного прямокутника.
***********
46
Сума двох протилежних сторін чотирикутника, описаного навколо кола, дорівнює 32 см.
Знайдіть периметр даного чотирикутника.
***********
47
Один із кутів ромба дорівнює 60°, а більша діагональ - 124 см. Знайдіть
радіус кола, вписаного в даний ромб.
***********
48
Відстань від середини хорди ВС до діаметра АС дорівнює 30 см, кут ВАС=30°.
Знайдіть хорду АВ.
***********
49
Відрізок ВМ - висота ромба АВСD, проведена до сторони АD, кут А=45°, АМ=36 см.
Знайдіть відстань від точки перетину діагоналей ромба до сторони АD.
***********
50
У трикутнику АВС (АВ=ВС) проведено медіану АМ і висоту ВН. Знайдіть висоту ВН,
якщо АМ=33 см, кут САМ=30°.
***********
51
Середня лінія МК трапеції АВСD перетинає діагональ АС у точці Е, МЕ=27 см,
МК=31 см. Знайдіть основи трапеції.
***********
52
У трикутнику АВС відомо, що АВ=ВС, АD - медіана, ВЕ - висота, ВЕ=54 см. Із точки
D опущено перпендикуляр DF на сторону АС. Знайдіть відрізок DF.
***********
53
У трикутник АВС вписано ромб СDEF так, що кут С у них спільний, а вершини D, E і F
ромба належать відповідно сторонам АС, АВ і ВС трикутника. Знайдіть сторони АС і
ВС, якщо АЕ=42 см, ВЕ=14 см, а периметр трикутника дорівнює 136 см.
***********
54
 Точка D - середина основи АС рівнобедреного трикутника АВС. На стороні АВ позначили
точку М так, що АМ:МВ=4:27. У якому відношенні пряма ВD ділить відрізок СМ?
***********
55
Відомо, що трикутник DEF подібний трикутнику МСР з коефіцієнтом подібності 0.7, причому
стороні DE відповідає сторона МС, стороні DF - сторона МР, МC=16 cм, МР=6 cм,
ЕF=14 cм. Знайдіть найбільшу з сторін даних трикутників.
***********
56
Продовження бічних сторін АВ і СD трапеції АВСD перетинаються в точці Е. Знайдіть
відрізок СЕ, якщо DЕ=17 см, ВС:АD=7:17.
***********
57
У трикутнику АВС відомо, що  АB=32 см. Через точку М сторони АВ проведено пряму,
яка пералельна стороні BС і перетинає сторону АС у точці К. Знайдіть невідомі сторони
трикутника АВС, якщо АМ=16 см, МК=22 см, АК=31 см.
***********
58
У трикутнику АВС відомо, що АВ=48 см, ВС=80 см, кут АВС=120°, BD - бісектриса.
Знайдіть відрізок BD.
***********
59
У трапеції АВСD з основами ВС і АD діагоналі перетинаються в точці О, ВО=3 см,
ОD=44 см. АС=94 см. Знайдіть відрізки АО і ОС.
***********
60
Хорди МК і NP кола перетинаються в точці F, МF=3 cм, KF=4 cм, а відрізок NF
у три рази довший за відрізок РF. Знайдіть довжину хорди NP.
***********
61
Точка Е ділить хорду СD кола на відрізки завдовжки 16 см і 63 см. Знайдіть радіус
кола, якщо відстань від точки Е до центра кола дорівнює 4 см.
***********
62
На сторонi AC трикутника АВС позначили точку D таку, що кут АВD=кут С, АВ=30 см,
ВС=36 см, АС=60 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника АВD.
***********
63
Через точку А, яка лежить поза колом, проведено дві прямі, одна з яких дотикається до кола
в точці В, а друга перетинає коло в точках С і D (точка С лежить між точками А і D),
АВ=60 см, АС:СD=4:5. Знайдіть відрізок АD.
***********
64
У трикутнику АВС відомо, що ВС=55 см, АD - висота, АD=11 см. У даний трикутник вписано
прямокутник MNKP так, що вершини М і Р належать стороні ВС, а вершини N і K - сторонам
АВ і АС відповідно. Знайдіть більшу сторону прямокутника, якщо МР:МN=10:9.
***********
65
У трикутнику АВС відомо, що АВ=24 см, ВС=56 см, АС=64 см. На стороні АС позначено
точку D так, що СD=49 см. Знайдіть відрізок ВD.
***********
66
У трикутниках АВС і А'B'C' відомо, що кут А=кут А', кожна зі сторін
АB і АС становить 0,45 cторін А'B' i A'C'. Знайдіть cторони ВС і
B'C', якщо їхня сума дорівнює 29 см.
***********
67
Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену з вершини прямого кута, якщо вона
ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 2 см і 32 см.
***********
68
Знайдіть периметр рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 21 см і 75 см, а
діагоналі перпендикулярні до бічних сторін.
***********
69
У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки
завдовжки 7 см і 28 см. Знайдіть периметр трапеції.
***********
70
Знайдіть катети прямокутного трикутника, висота якого ділить гіпотенузу на відрізки, один
з яких на 9 см менший від цієї висоти, а другий на 12 см більший за висоту.
***********
71
Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза та другий катет відповідно
дорівнюють 66 см і 54 см.
***********
72
Одна із сторін прямокутника дорівнює 37 см, а діагональ - 44 см. Знайдіть
сусідню з даною сторону прямокутника.
***********
73
Катет прямокутного трикутника дорівнює 112 см, а медіана, проведена до нього, - 70 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
74
Сторона ромба дорівнює 73 см, а одна з діагоналей - 46 см. Знайдіть другу
діагональ ромба.
***********
75
Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 110 см, а катети відносяться як 3:4.
Знайдіть більший катет цього трикутника.
***********
76
Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 39 см, а другий катет на 9 см
менший від гіпотенузи. Знайдіть периметр трикутника.
***********
77
Основа рівнобедреного трикутника на 5 см більша за бічну сторону. Знайдіть периметр
трикутника, якщо висота, проведена до основи, дорівнює 20 см.
***********
78
Сторони тупокутного трикутника дорівнюють 87 см, 100 см і 17 см.
Знайдіть висоту трикутника проведену до меншої сторони.
***********
79
Сторони трикутника дорівнюють 100 см, 109 см і 171 см. Знайдіть висоту трикутника
проведену до більшої сторони.
***********
80
Основи рівнобічної трапеціїї дорівнюють 36 см і 56 см, а діагональ є бісектрисою
тупого кута трапеціїї. Знайдіть цю діагональ.
***********
81
Основи прямокутної трапеції дорівнюють 29 см і 32 см, а діагональ є бісектрисою
гострого кута трапеції.  Знайдіть цю діагональ.
***********
82
Радіус кола, вписаного в рівнобедрений трикутник, дорівнює 6 см, а відстань від
вершини рівнобедреного трикутника до центра кола - 10 см. Знайдіть периметр
даного трикутника.
***********
83
Катети прямокутного трикутника дорівнюють 54 см і 72 см. Знайдіть бісектрису трикутника,
проведену з вершини меншого гострого кута.
***********
84
У трикутнику АВС медіани ВМ і СК перпендикулярні та перетинаються в точці О. Знайдіть
відрізок АО, якщо ВМ=27 см, а СК=36 см.
***********
85
Знайти cos a якщо, sin a=15/23
***********
86
Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, а бічна сторна - 37 см. Знайдіть
tg кута між бічною стороною трикутника та висотою, проведеною до його основи.
***********
87
Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 85 см, а висота проведена до основи -
68 см. Знайдіть cos кута при основі трикутника.
***********
88
Знайдіть найбільшу сторону п`ятикутника АВСDE, якщо сторона ВС на 2 см більша за
сторону AВ, СD на 6 см більша за АВ, DE на 7 см більша за АВ, АE на 10 см більша за АВ,
а периметр п`ятикутника дорівнює 130 см.
***********
89
Знайдіть суму кутів опуклого десятикутника.
***********
90
Знайдіть найбільший кут опуклого семикутника, якщо його кути відносяться як
56:59:62:64:68:69:72.
***********
91
Знайдіть найбільший кут опуклого шестикутника, якщо його кути відносяться як
11:12:13:15:19:20.
***********
92
Квадрат зі стороною 24 см і прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 16 см,
рівновеликі. Знайдіть периметр даного прямокутника.
***********
93
Довжина стіни дорівнює 16 м, а висота - 6 м. Скільки контейнерів кахлю потрібно,
щоб обкласти ним цю стіну, якщо одна плитка має форму квадрата зі стороною 20 см,
а в одному контейнері вміщується 240 плиток?
***********
94
Площа паралелограма дорівнює 407 кв см, а одна з його  сторін - 7,4 см. Знайдіть
висоту паралелограма, проведену до цієї сторони.
***********
95
Знайдіть площу паралелограма, сторони якого дорівнюють 24 см і 74 см, а одна з
його діагоналей перпендикулярна до меншої сторони.
***********
96
Діагональ паралелограма, яка дорівнює 17 см, перпендикулярна до однієї зі сторін і
утворює кут 30° із другою стороною. Знайдіть площу паралелограма.
***********
97
Кут між висотами паралелограма, проведеними з вершини тупого кута, дорівнює 60°
Знайдіть площу паралелограма, якщо його висоти дорівнюють 4 см і 9 см.
***********
98
Знайдіть площу рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 110 см, а бічна сторона -
73 см.
***********
99
Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 65 см, а висота, проведена до
основи - 52 см. Знайдіть площу трикутника.
***********
100
У рівнобедрений трикутник вписано коло. Точка дотику ділить бічну сторону трикутника у
відношенні 2:3, рахуючи від вершини рівнобедреного трикутника. Знайдіть площу
трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 21 см.
***********
101
Відомо, що дві сторони трикутника дорівнюють 16 см і 62 см, а висота, проведена до більшої
з відомих сторін - 24 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до меншої з відомих
сторін.
***********
102
Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо висота, проведена до гіпотенузи, ділить її
на відрізки завдовжки 16 см і 36 см.
***********
103
Висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, дорівнює 18 см, а проекція
одного з катетів на гіпотенузу - 54 см. Знайдіть площу трикутника.
***********
104
Площа трапеції дорівнює 305 см кв, одна з основ - 14 см, а висота - 10 см.
Знайдіть другу основу трапеції.
***********
105
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 25 см і 33 см, а
квадрат більшої бічної сторони -    1664 см.
***********
106
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 32 см і 72 см. Чому дорівнює площа даної
трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
107
Менша бічна сторона прямокутної трапеції дорівнює 38 см, а гострий кут 45°. Знайдіть
площу трапеції, якщо в неї можна вписати коло.
***********
108
Більша бічна сторона прямокутної трапеції дорівнює 76 см, а гострий кут - 30°.
Знайдіть площу трапеції, якщо в неї можна вписати коло.
***********
109
Основи прямокутної трапеції дорівнюють 32 см і 41 см, а діагональ є бісектрисою її
тупого кута. Обчисліть площу трапеції.
***********
110
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 66 см і 110 см, а діагональ
перпендикулярна до бічної сторони.
***********
111
Висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки
завдовжки 9 см і 16 см. Знайдіть більший катет трикутника.
***********
112
 Знайдіть менший катет прямокутного трикутника, якщо більший катет менший від гіпотенузи
на 30 см і більший за свою проекцію на гіпотенузу на 24 см.
***********
113
Перпендикуляр, опущений із точки кола на діаметр, ділить його на два відрізки, один з
яких дорівнює 25 см. Знайдіть радіус кола, якщо довжина перпендикуляра дорівнює 35 см.
***********
114
Перпендикуляр, опущений із точки перетину діагоналей ромба на його сторону дорівнює 6 см
і ділить цю сторону на відрізки, які відносяться як 1:4. Знайдіть більшу діагональ ромба.
***********
115
Центр кола, описаного навколо рівнобічної трапеції, належить її більшій основі. Знайдіть
радіус цього кола, якщо діагональ трапеції дорівнює 40 см, а проекція діагоналі на більшу
основу - 32 см.
***********
116
Діагональ рівнобічної трапеції перпендикулярна до бічної сторони, яка дорівнює 10 см.
Знайдіть середню лінію трапеції, якщо радіус кола, описаного навколо трапеції - 30 см.
***********
117
Знайдіть висоту рівнобічної трапеції, якщо її діагональ перпендикулярна до бічної
сторони, а різниця квадратів основ дорівнює 96 см.
***********
118
Знайдіть основу рівнобедреного трикутника, якщо його висота проведена до основи дорівнює
30 см, а основа відноситься до бічної сторони як 8:5.
***********
119
З одного міста в інше, відстань між якими дорівнює 864 км, виїхали одночасно автобус
і автомобіль. Автобус рухався зі швидкістю на 24 км/год меншою, ніж автомобіль,
і прибув до пункту призначення на 3 год пізніше автомобіля. Знайдіть швидкість
автомобіля.
***********
120
Поїзд запізнювався на 6 хв. Щоб прибути на станцію призначення вчасно, він за
78 км від цієї станції збільшив свою швидкість на 5 км/год. Знайдіть початкову
швидкість поїзда.
***********
121
Із села Вишневе в село Яблуневе, відстань між якими дорівнює 88 км, вершник
проскакав з певною швидкістю, а повертався зі швидкістю на 2 км/год більшою
і витратив на 24 хв менше, ніж на шлях з Вишневого до Яблуневого. Знайдіть
початкову швидкість вершника.
***********
122
Перший мотоцикліст проїжджає 112 км на 55 хв швидше за другого, оскільки
його швидкість на 22 км на годину більша за швидкість другого мотоцикліста.
Знайдіть швидкість кожного мотоцикліста.
***********
123
Перші 148 км дороги з міста А до міста В автомобіль проїхав з певною швидкістю,
а решту 405 км - зі швидкістю на 7 км/год більшою. Знайдіть початкову
швидкість автомобіля, якщо на весь шлях з міста А до міста В він витратив 7 год.
***********
124
Друкарка мала за певний час надрукувати 270 сторінок. Проте вона виконала цю роботу на
18 год раніше строку, оскільки друкувала щогодини на 4 сторінки більше ніж планувала.
Скільки сторінок вона друкувала щогодини?
***********
125
Перший насос перекачує 91 м куб води на 2 год швидше, ніж другий 125 м куб.
Cкільки води щогодини перекачує кожний насос, якщо перший перекачує за годину на
12 м куб води більше ніж другий?
***********
126
Робітник мав за певний час виготовити 72 деталі. Проте щодня він виготовляв на 6 деталей
більше ніж планував, і закінчив роботу на 2 дні раніше терміну. За скільки днів він виконав
роботу?
***********
127
Катер пройшов 14 км за течією річки і 64 км проти течії, витративши на весь шлях
4 год 30 хв.  Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії становить
6 км/год.
***********
128
Човен проплив 36 км за течією річки і повернувся назад, витративши на
зворотний шлях на 3 год більше. Знайдіть швидкість човна за течією річки,
якщо швидкість течії становить 3 км/год.
***********
129
За течією річки від пристані відійшов пліт. Через 2 год від цієї пристані в тому
самому напрямку відійшов човен, який наздогнав пліт на відстані 24 км від пристані.
Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість човна становить 27 км/год.
***********
130
Знаменник звичайного дробу на  7 більший за його чисельник. Якщо чисельник
цього дробу збільшити на 3, а знаменник - на 2, то отриманий дріб буде
на 1/8 більший за даний. Знайдіть даний дріб.
***********
131
Міжміський автобус мав проїхати 72 км. Коли він проїхав 9 км, то був затриманий
біля залізничного переїзду на 11 хв. Потім він збільшив швидкість на 7 км/год i прибув
у пункт призначення із запізненням на 5 хв. Знайдіть початкову швидкість автобуса.
***********
132
Група школярів виїхала на екскурсію з міста А до міста В автобусом, а повернулася
до міста А залізницею, витративши на зворотній шлях на 30 хв більше, ніж на шлях
до міста В. Знайдіть швидкість поїзда, якщо вона на 10 км/год менша, ніж швидкість
автобуса, довжина шосе становить 216 км, а довжина залізниці - 205 км.
***********
133
Чисельник звичайного дробу на 5 менший від його знаменника. Якщо чисельник
цього дробу зменшити на 3, а знаменник збільшити на 2, то отриманий дріб
буде на 1/3 менший від даного. Знайдіть цей дріб.
***********
134
Турист проплив на байдарці 14 км по озеру і 9 км за течією річки за той
самий час, за який проплив би 10 км проти течії. З якою швидкістю турист плив
по озеру, якщо швидкість течії дорівнює 8 км/год?
***********
135
Одному маляру треба на 6 год більше, ніж другому, щоб пофарбувати фасад
будинку. Коли перший маляр пропрацював 7 год, а потім його змінив другий,
який пропрацював 4 год, то виявилось, що пофарбовано 60% фасаду. За
скільки годин може пофарбувати фасад перший маляр?
***********
136
До розчину, який містить 18 г солі, додали 294 г води, після чого концентрація
солі зменшилась на 5%. Скільки грамів води містив розчин спочатку?
***********
137
Сплав міді й цинку, який містив 42 кг цинку, сплавили з 65 кг міді. Одержаний
сплав містить на 65% міді більше, ніж початковий. Скільки кілограмів міді
містив початковий сплав?
***********
138
Два робітники, працюючи разом, можуть виконати виробниче завдання за 42 дні.
За скільки днів може виконати це завдання кожен з них, працюючи самостійно, якщо
другому для цього потрібно на 13 днів більше ніж першому?
***********
139
Через 1 год 50 хв після відправлення плоту від пристані А за течією річки назустріч
йому від пристані В відійшов катер. Знайдіть швидкість течії річки, якщо пліт і
катер зустрілись на відстані 33 км від пристані А, швидкість катера в стоячій
воді дорівнює 9 км/год, а відстань між А і В 44 км.
***********
140
До басейну підведено дві труби. Через одну трубу басейн наповнюють водою, а через
другу спорожнюють, причому на спорожнення треба на 8 год більше, ніж на наповнення.
Якщо відкрити дві труби одночасно, то басейн наповниться за 30 год. За скільки
годин можна наповнити порожній басейн водою через першу трубу?
***********
141
Першого дня тракторист працював на оранці поля 4 год. Другого дня до нього
приєднався другий тракторист, і через 8 год спільної роботи вони закінчили
оранку. За скільки годин може зорати це поле кожен тракторист, працюючи окремо,
якщо першому для цього потрібно на 6 год менше, ніж другому?
***********
142
Для наповнення басейну через першу трубу треба стільки часу, як і для наповнення
через другу і третю трубу одночасно. Через першу трубу басейн наповнюється на 4 год
швидше, ніж через другу, і на 49 год швидше ніж через третю. Скільки часу потрібно
для наповнення басейну через першу трубу?
***********
143
У колі, радіус якого дорівнює 16 см, проведено хорду АВ. На прямій АВ поза відрізком АВ
позначили точку С таку, що АС:ВС=4:9. Знайдіть відстань від точки С до центра кола,
якшо АВ=10 см.
***********
144
Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а більший катет 9 см. Знайдіть
більший з відрізків на які серединний перпендикуляр гіпотенузи ділить більший катет.
***********
145
Скільки кілограмів води потрібно випарити з 0,9 т целюлозної маси, що містить
86% води, щоб одержати масу з вмістом 70% води?
***********
146
Морська вода містить за масою 9% солі. Скільки прісної води потрібно додати до 70 кг
морської води, щоб концентрація солі становила 1,5%?
***********
147
Свіжі гриби містять за масою 87% води, а сухі 9%. Скільки вийде сухих грибів
із 42 кг свіжих?
***********
148
В одному сплаві золото і срібло відносяться як 1:5, в другому - як 3:7.
Скільки грамів кожного сплаву потрібно взяти, щоб одержати 24 г сплаву, в
якому золото і срібло відносяться як 5:13.
***********
149
Із молока, жирність якого становить 5%, виготовляють сир жирністю 13%, при цьому
залишається сироватка жирністю 0,2%. Скільки сиру виходить з 1 т молока?
***********
150
Два сплави складаються з цинку, міді й олова. Відомо, що перший сплав містить 14% олова,
а другий - 27% міді. Відсотковий вміст цинку в першому і другому сплавах однаковий.
Сплавивши 160 кг першого сплаву і 360 кг другого, одержали новий сплав, у якому виявилось
32% цинку. Скільки кілограмів олова міститься в отриманому новому сплаві?
***********
151
Брухт сталі двох сортів містить 6 і 56% нікелю відповідно. Скільки потрібно взяти
металу кожного з цих сортів, щоб одержати 150 т сталі з 31% вмістом нікелю.
***********
152
Бджоли, переробляючи квітковий нектар на мед, видаляють з нього значну частину води.
Дослідження показали, що нектар зазвичай містить близько 55% води, а отриманий з нього
мед містить тільки 19% води. Скільки кілограмів нектару доводиться переробляти
бджолам для одержання 10 кг меду?
***********
153
       Розв`яжіть рівняння:
  2
6x -66x+180=0
***********
154
       Розв`яжіть рівняння:
  2
7x +42x+56=0
***********
155
       Розв`яжіть рівняння:
  2
8x -32x-40=0
***********
156
       Розв`яжіть рівняння:
  2
7x -42x+35=0
***********
157
       Розв`яжіть рівняння:
  2
5x -15x-50=0
***********
158
       Розв`яжіть біквадратне рівняння:
  4   2
8x +80x +192=0
***********
159
       Розв`яжіть біквадратне рівняння:
  4   2
6x -30x -144=0
***********
160
       Розв`яжіть біквадратне рівняння:
  4   2
7x +63x +126=0
***********
161
       Розв`яжіть рівняння:
  2
9x +36x-1728=0
***********
162
       Розв`яжіть рівняння:
  2
8x -16x-1344=0
***********
163
       Розв`яжіть рівняння:
  2
6x +162x+1056=0
***********
164
       Розв`яжіть рівняння:
  2
8x -8x-2736=0
***********
165
       Розв`яжіть рівняння:
  2
3x +69x+396=0
***********
166
       Розкладiть на множники
  2
5x +50x+80
***********
167
       Розкладiть на множники
  2
3x -99x+816=0
***********
168
       Розв`яжіть рівняння:
  2
5x -23x+25,2=0
***********
169
       Розв`яжіть рівняння:
  2
5x -21x+19,6=0
***********
170
       Розв`яжіть рівняння:
  2
4x -13,6x+10,92=0

Задача по геометрии 8 класс

У трикутнику АВС відомо, що кут А дорівнює 26°, кут В дорівнює 48°.
Бісектриси АК і ВМ трикутника перетинаються в точці О. Знайдіть
найменший кут чотирикутника МОКС.